Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo
Malmgård Sjundeå Logo

Malmgård Sjundeå

De fyra årstiderna bildar våra kvartal

Här på Malmgård Sjundeå lever vi enligt årstiderna. Årstiderna bildar därmed våra kvartal. Å andra sidan ser vi förbi kvartalen, åren och årtionden. Vi vill skapa ett framgångsrikt jordbruk på långsikt, genom att bruka med respekt för naturen och miljön. Här på Malmgård Sjundeå rotas vårt arv och det är vi stolta över. Här växer det goda.

Malmgård Sjundeå Girl Driving a tracktor

Historia

Malmgård Sjundeå är beläget på ett bördigt område. Jorden har brukats sedan 1500-talet och drivs idag av Sohlbergs släkt i andra generationen. Generationsväxlingen gjordes 2011 då Tua och Bengt Sohlberg överlät gården till sin son Sebastian.

read more arrow link
Malmgård Sjundå lato

Vårt Lantbruk

Vår odlingsyta är över 400 hektar med både traditionella odlingsgrödor och specialväxter. Gården kan i finska mått ses som en stor gård men vi brukar alltid med respekt för naturen.

read more arrow link
Malmgård Sjundeå skog

Vår skog

Vi på Malmgård Sjundeå lever av skogen. Skogen har sin egen plats i våra finländska gener. I övriga kulturer har skogen upplevts som skrämmande, men för oss finländare har skogen givit skydd och levebröd.

read more arrow link
Malmgård Sjundeå förman

Jobba Hos Oss

Vill du vara med om att odla det goda?

Är du en maskinförare som är intresserad av ny lantbruksteknik, har du även intresset för växtodling samt upskattar en ren och trivsam arbetsmiljö kan du kontakta oss och höra dig för.

read more arrow link
Malmgård Sjundeå Hands in grains

Våra produkter och tjänster

Våra kunder är idag främst större livsmedelsföretag och andra råvaru uppköpare. I framtiden hoppas vi kunna bredda vårt sortiment för den enskilda kunden. För tillfället kan den enskilda kunden handla hos oss produkter som kvalitetshö för hästar, brännved och viltfoder.

read more arrow link
Malmgård Sjundeå Hands in grains

Arrende & Fastighetsförvaltning

Vi strävar alltid till långa och ömsesidigt nyttiga kontrakt. Arrenden där både arrendegivaren och arrendetagaren får långsiktig nytta av samarbetet gagnar den goda jorden.

read more arrow link
Malmgård Sjundeå farm

Hitta Oss

Malmgård Sjundeå
Malmvägen 307
02580 Sjundeå
FINLAND

read more arrow link

Här växer det goda