Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo
Malmgård Sjundeå Historia

Historia

Malmgård Sjundeå är beläget på ett bördigt område. Jorden har brukats sedan 1500-talet och drivs idag av Sohlbergs släkt i andra generationen. Generationsväxlingen gjordes 2011 då Tua och Bengt Sohlberg överlät gården till sin son Sebastian.

Malmgård Sjundeå Historia

Malmgård Sjundeå är huvudpunkten för jordbruksverksamheten, gården köptes 1972 av den förre ägaren Brita Berglund. Efter att Tuas far Ole Mangström gick i pension brukades även Gerk Gård av Bengt och Tua. Senare i medlet av 1990-talet och i början av 2000-talet skaffades mera odlingsjord i form av Spofs i Degerby, Ingå samt Bäcks Gård i Lappers, Sjundeå. Detta allt efter att Gerk Gård naggades i kanterna på grund av den stora tillväxten av staden Esbo.

Malmgård Sjundeå Historia

Här växer det goda