Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo
Maskinstation Sjundeå Logo

VI HJÄLPER SÅ DET GODA VÄXER

Sjundeå Maskinstation Ab är ett landsbyggdens serviceföretag som vill främja kostnadseffektivitet för jordbrukare, småföretagare och entreprenörer.

Företaget framställer, handlar, transporterar och förmedlar kvalitativa produkter för företag på landsbyggden.

Vi stöder företagandet på landsbyggden. Genom samarbete, förmedling och engagemang skapar vi nytta för flera företagare.

Vi ser nyttan på följande områden:

  • Lantbruksentreprenad
  • Transport
  • Förmedling av lantbruksprodukter
  • Försäljning av trädgårdsmylla, täckningsflis och dammbindningsmedel
  • Ett brett nätverk till våra kunders förfogande
Malmgård Sjundeå

Sjundeå Maskinstation Ab är ett landsbygdens service företag som har fått sin början av lantbrukets biförtjänster. Idag sysselsätter företaget utöver ägarna även 2 anställda. Företaget har flera olika maskiner och två lastbilar.

Bolaget bildades 1985. Kalknings entreprenader och mull kompostering var redan då inarbetade verksamhetsformer. Maskinuthyrning och produkt förädling kom snabbt med i bilden. Senare har verksamheten varierat beroende på kundernas behov av tjänster och varor. Kundkretsen består av kommuner, sommargäster, lantbrukare, villaägare och andra företag och personer som har behov av våra tjänster.

Malmgård Sjundeå
Malmgård Sjundeå riistarehu

De senaste åren har miljöfrämjande åtaganden, som omhändertagandet av näringsämnenas kretslopp, jordförbättring och transporter i anslutning till detta blivit framträdande i företaget.

I dagens läge är servicen till lantbruken en ökande trend, transportbehovet är stabilt och de olika produkternas efterfrågan hos lokala entreprenörer och företagare ökar.

Genom vår nya identitet vill vi profilera oss som en del av Malmgård Sjundeås brand. Samtidigt har vi all den tidigare kunskapen och kontakterna i bagaget. I framtiden kommer Sjundeå Maskinstation AB att betjäna sina kunder med samma erfarehet som tidigare men med nya kostnadseffektiva metoder för kundernas bästa.

Kontaktuppgifter

Sjundeå Maskinstation Ab
Malmvägen 307
02580 Sjundeå

KONTOR OCH FAKTURERING:
Janica Wetterstein-Sohlberg
+358 40 758 40 48
janica
@malmgardsjundea.fi

BESTÄLLNINGAR OCH FÖRFRÅGNINGAR:
Sebastian Sohlberg
+358 40 5114 306
sebastian.sohlberg
@malmgardsjundea.fi

Bengt Sohlberg
+358 400 688 780
bengt.sohlberg
@malmgard.com

MASKIN ENTREPRENAD:
Janne Hytönen
+358 41 546 60 69
janne
@malmgardsjundea.fi

Malmgård Sjundeå riistarehu

Här växer det goda