Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo

Vår skog

Vi på Malmgård Sjundeå lever av skogen. Skogen har sin egen plats i våra finländska gener. I övriga kulturer har skogen upplevts som skrämmande, men för oss finländare har skogen givit skydd och levebröd.

Skogen tillhör inte bara oss, den tillhör även flera djur, fåglar och insekter. Vi vill också värna om deras livsmiljö, det är viktigt att skogen i sin helhet mår bra. Skogsvårdsmässigt betyder detta att vi tar i beaktande boträd, tryggar djurens naturliga rutter och värnar om skogens mångfald. Tack vare samvetsgrann viltvård kan vi med gott samvete utnyttja den jaktkunskap som avlats fram i generationer samt ha möjlighet att krona vårt matbord med viltkött.

Vår Skog
Malmgård Sjundeå

Vem skulle bättre sköta skogen än skogsägaren själv. Vi värnar om skogens välfärd och tillväxt. Skogen erbjuder oss trygghet och rekreation. Skogen är verkligen en värdefull naturresurs, som vi kan förädla på många sätt. Vår skog blir till möbler, byggnadsmaterial, papper, förpackningskartong eller likväl kan du hämta en säck brännved från oss. Som vi alla vet kan skogen användas till mångt och mycket. Då vi gör det på rätt sätt blir det en viktig del av jordklotets välfärd.

Malmgård Sjundeå

Vår skog på Malmgård Sjundeå består av 250 hektar varierande skogsmark. Allt från höga furor till nyss planterade plantor och evig torvmark. För oss är det viktigt att skogen är trygg för både människor och djur.

Vår Skog
Vår Skog

Här växer det goda