Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo
Malmgård Sjundeå

Vårt Landbruk

Vår odlingsyta är över 400 hektar med både traditionella odlingsgrödor och specialväxter. Gården kan i finska mått ses som en stor gård men vi brukar alltid med respekt för naturen.

Malmgård Sjundeå

För en tid sedan rådde en allmän uppfattning att vi alltid kunde öka produktionen på åkrarnas och produktionsdjurens bekostnad. Som tur har vi inte i Finland allmänt valt denna högeffektiva produktionsväg. Det finns fortfarande gårdar i Finland som vill svara på den stora efterfrågan av lantbruksprodukter på åkrarnas och produktionsdjurens villkor. Vi är en av dessa gårdar.

Kahvia
Malmgård Sjundeå

Genom att respektera jordmånens och djurrikets förhållanden samt specialbehov kan vi i framtiden fortsätta producera tillräckligt med god och hälsosam mat. Vi på Malmgård Sjundeå vill göra vårt allt så att det goda växer här även de kommande århundraden.

Malmgård Sjundeå
Malmgård Sjundeå

Här växer det goda