Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo

Arrende

Vi strävar alltid till långa och ömsesidigt nyttiga kontrakt. Arrenden där både arrendegivaren och arrendetagaren får långsiktig nytta av samarbetet gagnar den goda jorden. För att det goda skall växa bör jorden respekteras och förkovras under arrendetiden. Endast genom bibehållen produktivitet kan den goda jorden förbli god. Under längre kontrakt kan vi åtgärda dräneringsproblem och förbättra på arronderingen.

Malmgård Sjundeå
Malmgård Sjundeå Historia

Även arrendegivarens önskemål bör respekters. God odlingssed och ett ansvarsfullt agerande mot både rågrannar och miljön är värdefulla principer för oss som arrendetagare. I framtiden kommer de jordar som har produktivitet och arronderingen i skick att skapa ett betydligt mervärde hos både arrendator och arrendetagare. Med hopp om ett gott samarbete och flera givande arrendekontrakt med både stora och små arealer. Tag gärna kontakt och diskutera, vi ger gärna vår syn på olika objekt. Mera information får ni på telefonnumret +358 40 511 43 06 eller på e-posten sebastian.sohlberg@malmgardsjundea.fi.

Malmgård Sjundeå

Fastighetsförvaltning

Malmgård Sjundeå består av tre gårdscentran. Totalt finns det över 30 olika takförsedda byggnader att underhålla. Byggnadernas ålder varierar från oersättliga kulturhistoriska byggnader på 200-250 år till nyare byggnader. Däribland det 200 år fyllda karaktärshuset. Den nyaste byggnaden är ekonomibyggnaderna från 2000 talets början. Alla dessa byggnader kräver tillsyn och årliga reparationer. Att förvalta, bibehålla och ibland förkovra dessa byggnader är väldigt mödosamt och ger sällan någon direkt avkastning. Men vi på Malmgård Sjundeå känner oss skyldiga att bevara dessa kulturarv för framtida generationer.Vi hoppas det i framtiden ger avkastning i form av trivsamma miljöer för våra hyresgäster. På detta sätt vill vi få det goda att växa även i framtiden.

Malmgård Sjundeå
Malmgård Sjundeå
Malmgård Sjundeå

I dags läget har vi fyra hyresobjekt, två bostäder, ett gårdscentra med inhyrd stallverksamhet för hästar och ett torp för sommarboende. Är du intresserad av hyresobjekt tag gärna kontakt med oss.