Back to top/back home - Malmgård Sjundeå small logo

Viltfoder klövdjur & viltfåglar

Malmgård Sjundeå har viltfoder för den samvetsgranna viltvårdaren. Har viltvårdaren för avsikt att få ut en bättre avkastning på stammen eller enbart fröjdas av den växande och välmående viltstammen så är tillvägagångssätten de samma. Först bör man se till en lämplig plats för utfodringen. En plats där det finns både skydd och utsikt för att kunna fly undan både rovdjur och rovfåglar. Man bör välja ut ett bra foder som passar viltet ifråga. Samt säkra sig om tillgängliheten för hela vintern. Foder byten kan bli ödesdigra för vissa djur. Det lönar sig att göra utfodrandet så enkelt som möjligt. Antingen med utfodringsautomatik eller foder i rätt format. Vi står gärna till tjänst om du vill ställa frågor.

Malmgård Sjundeå Hands in grains
Malmgård Sjundeå

Viltbeta

Vi på Malmgård Sjundeå sår och skördar viltbetorna i princip likadant som de till industrin levererade sockerbetorna. Skillnaden är den att man tar upp viltbetorna tidigare i fina förhållanden. Då säkrar man en hel och ren viltbeta. Efter upptagning handplockas de finaste betorna och lagras luftigt. Vid leverans läggs viltbetorna i en kasse. Detta gör det smidigt och rent att hantera foderbetorna från vårt lager till utfodringsplatsen.Om man har för avsikt att utfodra viltbetor i större mängder är viltbeta i lösvikt att föredra Vi kan lägga viltbetorna direkt i din personbilsvagn eller leverera långtradarvis till en bestämd plats. Viltbeta är lämplig utfodring för alla klövdjur (älg, vitsvanshjort, dovhjort, rådjur etc.). Viltbeta är utmärkt som ett komplement till en traditionell spannmålsutfodring för klövdjur.Den ger ett utmärkt energi tillskott under vintern och drar tackvare sin söta doft till sig djur från långa avstånd.

Vilspanmål

Vi på Malmgård Sjundeå producerar viltspannmål med samma angagemang och omsorg som den spannmål som levereras till kvalitetsmedvetna foder- och livsmedelsuppköpare. God etablering och omsorg under växtperioden säkerställer en ren och frisk gröda. Vid skörd har ogräs och andra växtrester sållats ut effektivt av skördetröskan. Efter skörd torkas viltspannmålen i en varmluftstork till under 14% fukthalt. Detta garanterar en säker lagring.Under torkning sorteras ytterligare lättare kärnor ur partiet. Slutresultatet är ett viltspannmål av bästa kvalitet. Viltspannmålen kan säljas i lösvikt eller i säckar om ca.600kg eller mindre papperssäckar. Viltspannmål som vete,korn,havre passar utmärkt som foder för klövdjur och viltfåglar.

Malmgård Sjundeå

Kraftfoder för klövdjur

Vårt kvalitativa kraftfoder för klövilt kommer från England. Tack vare få mellanhänder och liten organisation kan vi erbjuda hög kvalitets kraftfoder till ett konkurrenskraftigt pris. Ser man på innehållet och utfodringsmängden kan man konstatera att man verkligen får kvalitet för pengarna. Fodret är speciellt sammansatt för klövvilt som i naturen har vant sig med en mångsidig diet. Därmed kräver hjortar och rådjur lite mer av sitt kraftfoder än till exempel renen som är van med betydligt kargare klimat. Detta kraftfoder främjar, förutom en bättre allmän kondition, även benbyggnaden och trofé tillväxten.

Slicksten

Slickstenen hör till viltvårdarens grund sortiment. Vanliga saltstenar är då att föredra när man skall lägga ut dem på stubbar i skogen för all slags vilt att slicka på året runt. Vår ”slicksten” är däremot en special produkt för den mera krävande viltvårdaren. Slickstenen innehåller flera mineraler som har bred effekt på djurens välmående. Slickstenen som är gjuten i ett ämbar lämpar sig bäst för utfodring vid hjort och rådjurens höst- och vinterutfodringsplatser.

Hundfoder

Vårt hundfoder kommer från England och står för hög kvalitet. Tack vare få mellanhänder och liten organisation kan vi erbjuda hög kvalitet till billigt pris. Är din hund hyper aktiv springare eller intensiv jakthund ( med andra ord för hundar som jagar/springer hela dagar i sträck) passar fodret Prestige 30 med 30% protein utmärkt. Detta foder rekommenderas även till valpar.Vi har i vårt sortiment även 3 andra produkter som lämpar sig för normal aktiva, Prestige 25 och soffliggare Prestige 23. Även ett Sensitiv 23 foder för känsliga hundar. Vi på Malmgård Sjundeå vill erbjuda ett bra och billigt foder för den medvetne hundägaren! För hundens och plånbokens bästa!

Malmgård Sjundeå
Malmgård Sjundeå

Torrhö kub en mångsidig specialprodukt

Genom att pressa en torrhöblandning blandat med melass så har man fått fram en strålande produkt som lämpar sig för flera ändamål. Vikten är 1kg / kub och paketet innehåller 8 kuber. För viltet kan kuben ge lite grönt tillskott åt harar, klövdjur och viltfåglar. När kuben blir fuktig blir den lätt tillgänglig för fåglar. För utfodring av viltfåglar kan man rekommendera att lägga kuben i en påse med lite vatten så att den sväller. Varefter man gör små hål så att fåglarna kan picka ut gräset ur påsen. Fungerar speciellt bra vid uppfödning av viltfåglar.

Viltärt

Vi på Malmgård Sjundeå skördar viltärter precis som det foderärter som levereras till de stora foder uppköparna. Vid skörd har ogräs och andra växtrester sållats ut effektivt av skördetröskan. Efter skörd torkas viltärterna långsamt i en varmluftstork ner till 14% fukthalt. Detta garanterar en säker lagring.Under torkning sorteras ytterligare lättare ärthalvor ur partiet. Slutresultatet är en viltärt av bästa kvalitet. Viltärterna kan säljas i lösvikt eller i säckar om ca. 600kg eller mindre papperssäckar. Viltärterna passar utmärkt som en delgiva för klövdjur och som utfodring av duvor.

Flera viltfoder produkter kommer att lanseras under det kommande året

Vi skräddarsyr gärna hela foderstater för jaktföreningar eller enskilda personer. Tag med fördel kontakt i god tid före hösten så försäkrar du tillgången för hela vintern.

Har ni frågor angående våra produkter eller förslag till vårt sortiment får ni gärna ta kontakt!

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Malmgård Sjundeå riistarehu

Här växer det goda